Contactgegevens / secretariaat en financiën

Voor informatie en evt. vragen van allerlei aard en m.b.t. onze activiteiten kunt U terecht bij het secretariaat. Het secretariaat zal deze vra(a)g(en) doorspelen naar de betreffende afgevaardigde van het bestuur van de commissie waar deze vraag betrekking op heeft en die zal U van een antwoord voorzien.

Secretaris : Dhr. R. Raijmakers
Adres : Oude Kluis 63
Postcode en woonplaats : 5423 SM  Handel
E-mail adres : debergkneuters@hotmail.nl

Financiën : Mevr. M. Janssen
E-mail adres :
facturendebergkneuters@hotmail.com
IBAN-rekeningnummer : NL92RABO0116101385

 

       © 2020 K.S. De Bergkneuters.