55-jarig jubileum K.S. De Bergkneuters

Deel 1

Het duurt nog even, maar over zo’n 22 (2 x 11) weken is het carnaval. ’t Aawerbal op donderdag, ‘t Grôt Kneuterbal op zaterdag, de optocht op maandag en het sluitingsbal op dinsdag zijn de activiteiten tijdens de carnaval die we kennen. De carnavalszondag zal er dit jaar iets anders uit gaan zien. Een werkgroep is bezig om de carnavalszondag een facelift te geven.

Over ongeveer 44 (4 x 11) dagen, op 12-11-2016, is het prinsenbal en dan weten we wie Prins Bart-Jan op zal gaan volgen als prins der Bergkneuters. De eerste namen van mogelijke prinsen worden al genoemd. Het wordt in ieder geval een prins die in een bijzonder jaar zal gaan regeren over het Bergkneuterrijk,

want misschien heb je het aan de hand van bovenstaande jaartallen al snel uitgerekend, komend carnavalsjaar is een jubileumjaar. We bestaan 55 jaar!

Dat gaan we uiteraard vieren! De jubileumcommissie heeft de eerste bijeenkomsten al gehad en het programma voor de jubileumactiviteiten krijgt langzaam vorm. Noteer alvast 4 en 5 februari in je agenda! Dan organiseren we het jubileumweekend voor ons 55-jarig bestaan.

In de komende 22 (2 x 11) tot aan de carnaval ga ik jullie welke 2 weken informeren over de jubileum- en carnavalsactiviteiten. En met wat feiten en wetenswaardigheden hoop ik jullie enthousiast te krijgen voor het carnaval en de extra activiteiten die we in dit jubileumjaar gaan organiseren. We gaan er een feest van maken voor heel Handel!

Wordt vervolgd…

______________

Deel 2

Een feest voor heel Handel, dat willen we van ons 55 jarig bestaan maken. En dat we in Handel een feestje kunnen bouwen hebben we wel gezien op de kermis. De kermis was goed bezocht. Het was prachtig om te zien dat opa’s en oma’s onder het motto “Andermans plezier is mijn plezier”  genoten hebben van hun (klein)kinderen die plezier hadden op de kermis. Het programma in de tent zat boordevol optredens, acts en activiteiten! Misschien zien we daar tijdens het komende carnaval nog wel iets van terug…

De voorbereidingen voor de activiteiten tijdens het jubileumweekend komen langzaam op gang. Het belooft een leuk en afwisselend programma te worden voor jong en oud. Dus zorg dat je er bij bent, want: ”’t Is niks als ge ’t hèt, mar veul als ge ’t mist”. En denk eraan: “Gin gezanik, gin geklooi, ut leve is zo mooi”. We maken er samen een leuk en gezellig jubileumfeest van. Er is maar 1x een 55 jarig jubileum…

Toch leuk die motto’s van onze eerdere jubileumprinsen. De dikgedrukte zinnen hierboven waren namelijk de motto’s van de 11de (prins Piet I - Piet van den Brand), de 22ste (prins Leo I - Leo Swamenberg) en van de 33ste (prins Tiny I - Tiny van de Laar) prinsen der Bergkneuters.

De 44ste prins der Bergkneuters was Henrie I (Henrie School). Zijn motto was “44 joar carnavalle, dè doen we mi z’n alle. Wa lupt ’t wa lupt ut”. We zouden er voor dit jubileumjaar zo van kunnen maken: “55 joar carnavelle, dè doen we mi z’n alle…”

Wat zou het motto van onze nieuwe prins worden? Wie zou onze nieuwe prins worden? Heb jij de tips al gezien?

Wordt vervolgd…

______________

Deel 3

Ook in de periode dat de social sofa onthuld is en Karlijn Swinkels wereldkampioene is geworden, gaan de voorbereidingen voor de carnaval gewoon door. Zo wordt er in de loods hard gewerkt aan het decor voor de prinsenverschijning. Ik kan je alvast zeggen: het wordt sprookjes(pr)achtig!

De voorbereidingen voor het jubileumweekend zijn in volle gang. Het schitterende jubileumlogo, dat bovenaan deze pagina prijkt, is ontworpen en het jubileumweekendprogramma staat vast. Dus tijd om uw agenda erbij te pakken en de datums alvast te noteren!

Donderdag 2 februari starten we ons jubileumweekend met een middag voor de ouderen. Deze middag wordt opgeluisterd door een mooi muzikaal optreden.

Zaterdag 4 februari is er een middag voor de jeugd en is er ’s avonds het jubileumbal. Aan de invulling van de jeugdmiddag wordt nog hard gewerkt. Het jubileumbal beloofd een swingende feestavond te worden. De live-band is al geboekt.

Zondag 5 feruari sluiten we het jubileumweekend af met een jubileumreceptie.

In ons jubileumweekend kun je tijdens alle activiteiten de jubileumtentoonstelling bezoeken. Een tentoonstelling waar je kunt genieten van foto’s, film en andere carnavalsspullen en –materialen. De tentoonstelling wordt een mooie plek waar je kunt nagenieten van de carnaval in het Bergkneuterrijk van de afgelopen 54 jaar en waar je oude herinneringen kunt ophalen en je sterke verhalen nog eens aan elkaar kunt vertellen.

Voor die jubileumtentoonstelling wil ik bij deze graag een oproep doen: iedereen die nog leuke, speciale, bijzondere spullen, foto’s of andere materialen heeft die in de jubileumtentoonstelling tentoongesteld kunnen (of volgens jou zouden moeten) worden, neem even contact op met Maria van de Laar of Gemma Bexkens.

Wordt vervolgd…..

______________

Deel 4

Er was eens een groot rijk in Carnavalsland: het Bergkneuterrijk. Het Bergkneuterrijk was een prachtig rijk. Elk jaar werd er carnaval gevierd. Vier dagen feest met als een van de hoogtepunten een optocht van prachtige praalwagens, bonte groepen en enkelingen. Deze optocht was zo beroemd dat mensen van heinde en ver ernaar kwamen kijken.

Dit jaar was het carnavalsfeest een extra groot feest. Het Bergkneuterrijk bestond namelijk 55 jaar. Er werden allemaal extra festiviteiten georganiseerd.  En de bouwers van de praalwagens waren extra vroeg begonnen om de wagens heel mooi te maken.

In het Carnavalsland woonde ook een ambtenaar. De ambtenaar wilde niet dat de wagens gebouwd werden. Hij stak er een stokje voor. Hij zie: “Jullie mogen niet verder bouwen. Het is te gevaarlijk”.

De wagenbouwers waren een beetje boos en teleurgetseld. Maar weten jullie nog vorig jaar, toen de optocht niet door kon gaan door de te harde wind. Er werd een prachtig stormbal georganiseerd en de optocht werd een dagje later gehouden. Dus ook deze tegenslag van het niet verder mogen bouwen van de praalwagens, zal wel weer op een of andere creatieve manier opgelost worden. Daar staat het Begrkneuterrijk namelijk om bekend.

In het tweede weekend van november organiseerden ze in het Bergkneuterrijk een grote bijeenkomst. Mensen uit allerlei landen en rijken waren aanwezig. Er waren Bergkneuters, Vuurvreters, Vliegermeppers, Chinezen, Clowns en allerlei andere mensen. Er werd muziek gespeeld door de hofkapel. Muziek die je de rest van de dag niet meer uit je hoofd kon krijgen. Tadata tadata tatataa….

En om elf voor elf gebeurde er iets bijzonders. Om elf voor elf verscheen….. de Prins.

Wordt vervolgd…..

______________

Deel 5

Hoe lang heb jij het deuntje van het Carnavalfestival nog in je hoofd gehad? Heel de zaterdagavond? En zondag ook nog misschien? Op maandagochtend hoorde ik in ieder geval nog menig kind “Tadata tadata tatataa….” neurien op het schoolplein. Die waren duidelijk bij de verschijning van het jeugdprinsenpaar geweest en hadden dat deuntje ook nog in hun hoofd zitten.

Het was een prachtige, sprookjesachtige prinsenverschijning. De Efteling zou er jalours op zijn. Complimenten aan de verschijningscommissie die dit allemaal bedacht en gemaakt hebben.
En wat een prachtige prins: Prins Marcel II. Hij gaat dit jubileumjaar regeren met het motto: “In di jubileum mi dizze kruik veurop, kumt de Schrobbelèr wel op !”. Een skône jubileumprins.

Wat ook skôn is, is dat er weer gebouwd mag worden in de loods. Nu moet ik daarover eerst nog even wat recht zetten. In mijn vorige stukje heb ik geschreven dat een ambtenaar het bouwen stop gelegd had omdat het te gevaarlijk zou zijn. Dat klopt niet! Het was geen ambtenaar die dat gezegd had, maar een verzekeringsman. Het is juist een ambtenaar die ervoor gezorgd heeft dat de loods weer verzekerd is en dat het bouwen dus weer door kan gaan. De wagenbouwers, de karnavalsstichting en heel Handel is hier blij mee.

Niet alleen de wagenbouwers kunnen verder gaan met bouwen. Ook de deelnemers aan de bonte avond kunnen aan de slag. Nu de nieuwe prins bekend is, kunnen de teksten geschreven, de dansjes geoefend en de stukjes in elkaar gezet worden.  En misschien hebben we dit jaar, net als vorig jaar, wel weer een tonprater op de Handelse bonte avond. Laten we het hopen, want une buut op de bonte avond da’s altijd kei skôn.

Waar in ieder geval tonpraters komen is op het Handels Tonproat Festijn 2016. Jij komt dan toch ook! Dan zien we elkaar op 26 november vanaf 19.30 uur in de Bron.

Wordt vervolgd…..

______________

Deel 6

Met het Prinsenbal en het Handels Tonproat festijn achter de rug, zitten de eerste carnavalsactiviteiten er voor dit jubileumjaar al weer op. De eerst volgende carnavalsactiviteit zijn de bonte avonden. Die zijn op 12, 13 en 14 januari 2017. Dat is pas over een aantal weken. Het is dus een mooi moment om jullie in dit stukje eens mee terug in de geschiedenis te nemen, naar het begin van onze karnavalsstichting.

Vóór het jaar 1962 deed men in Handel al wel wat aan Carnaval (Vastenavond): de jeugd trok op zondag verkleed met de rommelpot langs de deur en er werd in veel gezinnen "streuf" gegeten. Voor de groten was er op zondag de mogelijkheid om verkleed te dansen in het parochiehuis op de muziek van een orkestje en georganiseerd door Handels Belang. In Gemert kon men echter wel 3 dagen dansen en daarom ontstond in Handel de vraag of zoiets ook in Handel mogelijk zou zijn, want naar Gemert gaan wilde men niet.
Handels Belang heeft toen een vergadering uitgeschreven in het café van Piet van Eldonk (nu 't Vossenhol) om de belangstelling te peilen voor het ontwikkelen van activiteiten op carnavalsgebied. Uit iedere buurt moest er in principe minstens 1 afgevaardigde in de Raad van Elf komen (dit bleek niet helemaal haalbaar). Er moesten in totaal 12 personen gevonden worden, die uit hun midden een Prins en een Ordeman moesten kiezen.
Handels Belang gaf aan wat de bedoeling was: het eerste half jaar opereren onder de vleugels van Handels Belang en indien alles spoedig zou verlopen, zou Handels Belang zich terugtrekken en moest men op eigen benen staan. Men kreeg wat "startgeld" om stof te kopen en verder moest men zelf voor kleding, mutsen e.d. zorgen. Uit die 12 personen, te weten: Wim v.d. Vossenberg, Martien Bouw, Harrie v.d. Laar, Christ Hermkens, Leo Hermkens, Harrie v.d. Putten, Theo van Bree, René Geenen, Willie v.d. Aa, Tonny Vossenberg, Piet v.d. Brand en Theo Pepers werd de eerste Prins gekozen: Prins Wim I (Wim Vossenberg met als Ordeman Theo Pepers).

Uit deze groep van 12 mensen is ook de naam de Bergkneuters geboren: een combinatie van onze "Handelse Bergen" en de Kneu (kneuter), een klein zangvogeltje in onze bossen en tuinen. De eerste prins verscheen op het podium uit een grote berg vervaardigd van crêpe-papier.
In dat eerste jaar had men nog geen optocht, men trok zelf op een vrachtwagen van de firma Hermkens naar de verst gelegen cafés: Pelgrimsrust en d'n Hert. Hierbij fungeerde Raad van Elflid Leo Hermkens met zijn cornet in zijn eentje als Hofkapel. De andere cafés werden te voet bezocht.

Direct na carnaval 1963 trok Handels Belang zich terug en werd Wim v.d. Vossenberg gekozen tot voorzitter van de Bergkneuters, hetgeen hij nog tot oktober 1988 zou blijven!!!

Wordt vervolgd……

______________

Deel 7

Nog heel even en het is Kerst. Snel daarna is het Oud en Nieuw en begint het nieuwe jaar: 2017.
Het jaar waarin het jubileumweekend ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van karnavalsstichting De Bergkneuters plaats gaat vinden. Heb jij de activiteiten al in je agenda staan? Ik zal ze nog een keertje voor jullie opsommen:

Donderdag 2 februari    14:00 – 16:00 uur    Middag voor 55-plussers.
Zaterdag 4 februari       14:00 – 16:00 uur    KIDS ONLY – Knetter-Kneuter-Disco.
Zaterdag 4 februari       va. 20:30 uur           Jubileumbal.
Zondag 5 februari         12:00 – 17:00 uur    Jubileumreceptie.

Op de middag voor de 55-plussers zal Ger Coppens,  de “troubadeuse met haar apostelen” zoals ze zelf op haar website schrijft, voor een muzikaal optreden zorgen. Het belooft een mooie en gezellige middag te worden.

De KIDS ONLY – Knetter-Kneuter-Disco op zaterdagmiddag wordt georganiseerd voor de basisschooljeugd. Dit doen we op de manier zoals jullie dat van het Kneuterkesbal (voorheen Kooikesbal) kennen. De kinderen krijgen een “bras”-kaart waarmee ze een drankje en een hapje kunnen krijgen.

Op diezelfde zaterdag is er ’s avonds vanaf 20.30 uur het Jubileumbal met feestband Staal met Glazen. Staal met Glazen zal met hun overweldigende combinatie van een energieke live-act en aanstekelijke sound de avond vullen met eigenizinnige covers vol Nederlandstalig pop, ska, folk en feestmuziek.

Op zondag sluiten we het jubileumweekend af met een jubileumreceptie.
Zoals je ziet een druk en mooi programma. Wij hebben er al zin in! Jullie ook?

Eerst nog even genieten van de Kersttijd en van het vuurwerk en de oliebollen op Oud en Nieuw.

Wordt vervolgd……

______________

Deel 8

Het getal 11 is een echt carnavalsgetal. Een mooi en bijzonder getal. Met opvallend gemak laat het zich omdraaien, zonder dat het veranderd. Het grappige is dat dit ook geldt voor de veelvouden van 11: 22, 33, 44, 55, enz. Nog gekker is dat je de uitkomst van de vermenigvuldigen van 11 ook om kunt draaien: 11x11=121, 11x11x11=1331, 11x11x11x11=14641. Een beetje een gek getal dus.

In de 11de druk van Van Dale werd dit gekke verschijnsel waarbij een woord (of getal) van voor naar achter gelezen hetzelde is als van achter naar voor een palindroom genoemd.
Een palindroomwereld is misschien wel de leukste verklaring voor de liefde tussen carnaval en het getal 11. Het getal 11 speelt een belangrijke rol in de omgedraaide wereld van het alledaagse, waar carnaval symbool van is.

Over het ontstaan en de betekenins van de relatie tussen carnaval en het “heilige” carnavalsgetal 11 is veel geschreven. Hier onder 5 mogelijke verklaringen:

1.    Sinds de Middeleeuwen heeft 11 november (11de van de 11de) een vastenavondbetekenis. Destijds werd er ook voor Kerst gevast. Niet uit religieuze overwegingen, maar uit armoede. Het vlees uit de slachtmaand (november) moest namelijk bewaard worden tot Kerst. Daarmee begonnen ze op 12 november. De dag ervoor werden nog snel de niet houdbare producten met veel feestvertoon opgegeten. Waarom op de elfde? Omdat het destijds toch al een feestdag was: St. Maarten.

2.    Veel getallen hadden/hebben een symbolische betekenis. 11 noemen wij het gekkengetal omdat het alleen te delen is door zichzelf en het omkeerbaar is. Verder staat het tussen de volmaakte 10 (Tien Geboden) en het heilige 12 (Twaalf Apostelen). Dus 11 is een gek getal en met carnaval doen we toch ook allemaal een beetje gek.

3.    Elf zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse woord ‘alf’: een luchtgeest of watergeest. Gekke verschijningen.

4.    Mogelijk komt het van de carnavalsgroet “Alaaf”. Alaaf heeft, als je de klinkers wegdenkt, een grote overeenkomst met het getal elf. Ons alaaf zou kunnen afstammen van de Keulse carnavalsgroet “All af”, in de betekenins van  “alles weg, eten en drinken, voordat de vasten beginnen”.

5.    Tijdens de Franse bezetting in de 18de eeuw werd door de carnavalsvierders de spot gedreven met de Fransen. Elf zou dan verwijzen naar de eerste letters van de drie principes van de Franse Revolutie: Égalité, Liberté, Fraternité (ELF).

Je ziet er zijn vele mogelijke verklaringen voor het carnavalsgetal 11. En de lijst is nog veel langer te maken. Je kunt de verklaringen zo bont maken als je maar wilt. Waar het ook zeker bont gemaakt wordt, is op de Bonte Avonden. Deze zijn op 12, 13 en 14 januari. Dus niet op de 11de januari komen, want dat zou een beetje gek zijn.

Wordt vervolgd……

______________

Deel 9

Het was al donker toen ik op vastenavond huiswaarts ging.
Ik zag een kroeg waarvan het licht door de gordijnen scheen.
Het was al laat, ik had het koud, ik was alleen.
Daar zaten mannen in zwarte pakken en een grote steek.
En uit de boxen klonk muziek die zong van deze streek.
Toen men mij zag, werd ik begroet met glas en lach.
Drink Schrobbelèr, de avond is nog lang, de morgen zo ver.
Laten we klinken op de kruik en de stad.
Want van beide heb je nooit te veel, genoeg gehad…

Dit zijn de eerste regels van het lied: “Drink Schrobbelèr”. Het lied waarmee Internos de bonte avond afsloot. Het lijflied van onze prins. Een lied wat goed in de traditie van vastenavonden, zittingsavonden en bonte avonden past: het bezingt de stad en streek. 
Vanaf de jaren zestig, dus rond de oprichting van onze karnavalsstichting, werden op steeds meer plaatsen bonte avonden of varianten daarvan georganiseerd. Dialectliedjes, buuttereedners en toneelstukjes over plaatselijke gebeurtenissen en mensen werden opgevoerd om de mensen te vermaken.

Dat is wat we nu nog steeds doen. Op de bonte avond in dit jubileumjaar hadden we een swingende 55 tinten grijs bingo, werden Handelse mensen op de korrel genomen aan de hand van de Handel Weet quiz, bracht de slagwerkgroep een geslaagd jubileumcadeau, bezorgde Berrie en Ciska van der Wielen diverse (bijzondere) pakketjes bij Handelse mensen, werd er een jubileumbuffet verzorgd door buuf en buuf, hadden de dames van het Hol een mooi spookachtig optreden, zat de wachtkamer van dokter de Bresser vol met leden van de karnavalsstichting en tot slot zong Internos liedjes uit de jubileumjaren.

Vooraf, tussendoor en achteraf werd het hele programma aan elkaar geblazen door  hofkapel 'De Bergtoeters'. De hele avond was het genieten van hun fantastische klanken. Geweldige klasse.

Het 55-jarig jubileum kwam in enkele stukjes dus leuk terug. Ook presentatoren Bart en Gijs, die alleen “korte” stukjes tussendoor mochten vertellen, wisten toch minimaal 55x te noemen dat de karnavalsstichting 55 jaar bestond.

De eerstvolgende carnavalsactiviteit is ons jubileumweekend. Na zo’n skône bonte avonden zit de carnavalssfeer er in ieder geval al goed in. Hopelijk komen jullie dan ook allemaal met een even groot enthousiasme naar de jubileumweekendactiviteiten:

Donderdag 2 februari    14:00 – 16:00 uur    Middag voor 55-plussers
Zaterdag 4 februari       14:00 – 16:00 uur    KIDS ONLY – Knetter-Kneuter-Disco
Zaterdag 4 februari       v.a. 20:30 uur          Jubileumbal
Zondag 5 februari         12:00 – 17:00 uur    Jubileumreceptie

Wordt vervolgd……

       © 2018 K.S. De Bergkneuters.