Optocht inschrijven

Traditiegetrouw zal op carnavalsmaandag 12 februari a.s. de carnavalsoptocht weer door het Bergkneuterrijk trekken met onze Prins Peer d`n Derde. Veel mensen zijn dan ook al weer druk bezig met de voorbereidingen.

Inschrijfformulieren en het eventuele verzekeringspapier (alleen van toepassing voor de categorie wagens) dienen uiterlijk 4 februari a.s. te worden ingeleverd en zijn samen met het optochtreglement en formulier voor borg startnummers, verkrijgbaar bij de volgende personen of te downloaden via de hiervoor weergegeven linken :

- Leon Wassink                Landmeerseweg 18a    tel. 0622313059
- Wim v.d. Vossenberg     Haveltweg 6                tel. 321842

Digitaal aanleveren kan natuurlijk ook naar Leon.Wassink@hotmail.com

Hieronder de NIEUWE afmetingen zoals die gelden voor de categorie wagens :
2017-10-24 Nieuwe afmetingen carnavalswagens (site).jpg

Wij wensen iedereen heel veel succes en carnaval plezier toe !! 

       © 2018 K.S. De Bergkneuters.